Mediator

life begins
at the end of
your comfort zone

De mediator als onafhankelijke derde

Bij mediation lossen partijen gezamenlijk hun conflict(en) op onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator.
Een mediation bestaat uit een aantal gesprekken tussen twee partijen: jijzelf , de ander onder leiding van de mediator:
- we zitten samen aan tafel,
- de mediator is de gespreksleider,
- voorafgaand aan de gesprekken ondertekenen we een overeenkomst,
- hierin staan de spelregels van mediation en over welk conflict het gaat, .
- de mediator zorgt ervoor dat iedereen in een veilige setting zijn of haar verhaal kan doen,
- de mediator bemiddelt niet op de inhoud maar begeleidt beide partijen in het zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed zijn.

Als jullie samen oplossingen hebben gevonden, dan zetten we die op papier. Dit heet de slotovereenkomst.

Voordelen van mediation:

Een mediation wordt binnen korte tijd afgerond, soms zelfs binnen enkele weken of binnen een gesprek van een paar uur.
Je houdt alles zelf in de hand. Er is geen rechter die vanuit een andere hoek een knoop doorhakt waar één van de partijen zich door gedupeerd voelt.
Mediation is gericht op twee winnaars. Bij rechtspraak zoek je je gelijk en wil je van de ander af. In een mediation bepaal je zelf wat er in de overeenkomst komt te staan. Zo nodig laat je dat juridisch toetsen en bekrachtigen.

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Als onafhankelijke bemiddelaar ga ik samen met jullie op zoek naar uitweg uit een conflict. Een keuze die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Mediation in plaats van de rechter

Heb je een probleem met een persoon of een organisatie waar je samen niet uitkomt? Dan kun je kiezen voor mediation. Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen. Bij mediation werken jullie zelf aan een oplossing onder deskundige begeleiding. Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een geheel of gedeeltelijk positieve afloop.

Wat doet een mediator?

De mediator is een deskundige in het begeleiden van onderhandelingen. Een mediator oordeelt niet, maar hij coacht partijen in het vinden van een oplossing. De mediator is onafhankelijk. Voorwaarde is wel dat beide partijen de mediator vertrouwen.

Afspraken mediation in slotovereenkomst

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Voorwaarde is dat beide partijen samen aan een oplossing werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, gaat vertrouwelijk om met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken zijn juridisch pas geldend als zij op papier staan en door beide partijen ondertekend zijn in een slotovereenkomst.

Driegesprek

Een driegesprek vindt plaats bij kleinere conflicten die je samen met een derde op kunt lossen. Je kunt niet voor ieder conflict naar een mediator stappen. Dat leidt tot vertraging, extra kosten en het risico dat het conflict zich herhaalt als partijen onvoldoende conflictvaardig zijn.

Maar, hoe voer je zo'n driegesprek? Dat is soms best lastig. Er zijn zoveel valkuilen en voordat je het weet ben je zelf onderdeel van het conflict.

Wil je driegesprekken leren voeren? Zoek je een methode waarmee je partijen weer perspectief biedt?
Wil je een aantal mediationtechnieken toevoegen aan jouw deskundigheid?

Kies dan voor deze nascholing die ik geef bij Kouwenhoven Opleidingen. (www.kouwenhovenopleidingen.nl) Deze nascholingscursus is gebaseerd op de TA, een persoonlijkheids,- en communicatie model waarmee je partijen leert zelf hun conflict op te lossen en een herhaling te voorkomen.

Voor wie?

Deskundigen die te maken hebben met conflicten zoals juristen, notarissen, accountants, psychologen, artsen, coaches, arbeidsdeskundigen en leidinggevenden.

Je oefent in kleine groepjes met simulaties.

Kinderengrijs

1 op de 6 kinderen

Een echtscheiding is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Eén op de zes kinderen heeft ermee te maken. Kinderen zijn vaak de dupe maar het is mogelijk om hun pijn te verzachten. Als kindercoach praat ik met kinderen waarvan de ouders uit elkaar gaan of gaan scheiden.

Kinderen hebben hun eigen gevoelens en gedachten, er gebeurt vaak van alles om hen heen en ze kunnen er nauwelijks invloed op uitoefenen. Tijdens de kindercoaching is er ruim aandacht voor alle gevoelens en vragen die een scheiding bij kinderen oproepen.

Het is belangrijk dat een kind zich veilig en gehoord voelt. Tijdens een scheiding komen ouders daar niet aan toe. Dan neem ik die zorg tijdelijk op me. Als ouders dit combineren met een mediatontraject, dan kan er een plan tot stand komen tussen ouders en kind waarbij ouders hun gezamenlijke verantwoordelijkheid weer kunnen nemen en het kind hun gezamenlijke kind kan blijven.

Ook als de ouders apart van elkaar verder gaan.

Praktijk Strategische Coaching