Grenzen en talenten

Loop je in je leven steeds tegen hetzelfde aan? Verval je steeds in een terugkerend patroon? Wil je dit patroon graag doorbreken? Vraag je je af waarom overkomt mij dat steeds weer? Hoe leer ik om te gaan met mijn grenzen? Hoe ontwikkel ik mijn talenten? Welke keuze maak ik voor nu en de toekomst? Hoe richt ik mijn leven zodanig in dat het niet alleen voor mij maar ook voor mensen om mij heen inspirerend en lerend is?

Dit zijn vragen waar je onder andere antwoord op krijgt tijdens een coachtraject bij mij.

Scenarioplanning

Tijdens een  Strategisch Coachtraject oefenen we vooral met nieuw gedrag. Dit noemen we scenarioplanning. We gaan niet je verleden analyseren maar we richten ons vooral op je doelen, in het hier en nu en in de toekomst. Doelgericht coachen is veel effectiever dan probleemgericht coachen.

Ik ben deskundig op het gebied van:

  • persoonlijke coaching; dit gaat over jou en je privéleven
  • professionele coaching; dit gaat over je loopbaan op je werk
  • life coaching; dit gaat over je levensloop
  • gezins coaching; dit gaat over je rol als vader/moeder, opvoeding
  • kinder coaching; dit gaat over het beste voor je kind.

Transactionele Analyse (TA) en Strategisch Coachen

Ik maak gebruik van de theorie en begrippen van de TA.
Een persoonlijkheids,- en communicatiemodel dat voor iedereen begrijpelijk is. De combinatie van Strategisch Coachen en TA werkt snel, is inspirerend, creatief en effectief.

Ben je op zoek naar een professionele coach in Ermelo en benieuwd naar mijn aanpak?
Neem dan contact met me op om te kijken hoe ik je verder kan helpen.

Praktijk Strategische Coaching – Juliette Lampers